Off-mains drainage product BIM library
 

Cách vay $500K cho app senmo doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn đang muốn vay $500K để bắt đầu một công việc kinh doanh mới, bạn có một vài lựa chọn. Thẻ tín dụng doanh nghiệp có thể đủ cho các chi phí hàng ngày, nhưng đối với các chi phí lớn hơn như mở rộng, bạn sẽ cần hạn mức tín dụng doanh nghiệp. Hạn mức tín dụng kinh doanh là một loại khoản vay mà bạn phải trả lại trong một khoảng thời gian. Các điều khoản của một khoản vay kinh doanh khác nhau tùy theo người cho vay và tình hình cụ thể của bạn.

vay tiền nhanh không thẩm định

Quá trình nhận khoản vay kinh doanh trị giá 500 nghìn đô app senmo la có thể là một quá trình phức tạp, đặc biệt nếu bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp mới. Người cho vay muốn đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đủ ổn định để trả khoản vay. Một số người cho vay sẽ muốn thấy rằng bạn đã hoạt động kinh doanh ít nhất một năm và hầu hết muốn xem ít nhất ba năm hoạt động.

Trước khi đăng ký một khoản vay kinh doanh, bạn sẽ cần biết doanh thu mà bạn mong đợi doanh nghiệp của mình tạo ra hàng năm là bao nhiêu. Doanh thu hàng năm tối thiểu từ một triệu đô la trở lên sẽ cho phép bạn được chấp thuận cho khoản vay cao hơn. Ngoài ra, bạn sẽ cần kiểm tra xem khoản vay kinh doanh mà bạn đăng ký có yêu cầu bảo lãnh cá nhân hay không. Một số công ty cho vay, như OnDeck, yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu là 500. Tuy nhiên, nếu bạn có điểm tín dụng từ 700 trở lên, bạn có nhiều khả năng đủ điều kiện vay.

Các doanh nghiệp nhỏ hơn cần tới 500.000 đô la có thể đủ điều kiện nhận ứng trước tiền mặt cho người bán. Loại khoản vay này yêu cầu nhiều tài liệu hơn khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ và có lãi suất cao hơn. Một doanh nghiệp đã hoạt động được hai năm sẽ cần ít nhất mười nhân viên và doanh thu hàng năm là 2 triệu đô la để đủ điều kiện. Những ai muốn vay $500k nên nhớ rằng thời hạn trả nợ của những khoản vay này dài hơn thời hạn trả nợ của các doanh nghiệp nhỏ hơn. Nhưng nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bạn sẽ rất vui vì mình đã làm được!