Off-mains drainage product BIM library
 

Vay Thế oncredit chấp Agribank

Vay thế chấp nhà đất Agribank là sản phẩm tài chính hấp dẫn mang đến cho khách hàng lựa chọn vay thế chấp đất đai. Các khoản vay này có sẵn cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau bao gồm mua đất nông nghiệp, mua thêm đất nông nghiệp hoặc tái cấp vốn cho các khoản vay hiện có.

vay tiền nhanh qua zalo

Có được khoản vay thế chấp là một bước quan trọng đối với nhiều nông dân và nông dân thương mại vì nó cho phép họ xây dựng doanh nghiệp, mở rộng hoặc tái cơ cấu hoạt động. Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản và được hoàn trả trong thời hạn 25 năm đối với đất nông nghiệp và 20 năm đối với đất nông nghiệp bổ sung.

Khoản vay thường được cấp dựa trên trái phiếu thế chấp mà khách hàng đã nhận được từ một ngân hàng địa phương. Ngoài trái phiếu thế chấp, ngân hàng cũng có thể yêu cầu khách hàng đặt cọc để đảm bảo khoản vay.

Khoản vay thế chấp này được cung cấp cho những nông dân không thể vay được khoản vay thông thường từ ngân hàng thương mại. Khoản vay thế chấp agribank được thiết kế chủ yếu để hỗ trợ người dân nông thôn tiếp cận một loạt các dịch vụ tài chính sẽ giúp họ thành lập một doanh nghiệp nông nghiệp bền vững.

Chất lượng tín dụng: Agribank là một oncredit phần của Hệ thống tín dụng nông nghiệp toàn quốc, một mạng lưới hợp tác cung cấp vốn cho nông dân và nông nghiệp. Theo cấu trúc hợp tác của Farm Credit, AgriBank chủ yếu thuộc sở hữu của Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp địa phương, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho cộng đồng và khách hàng nông nghiệp của họ.

AgriBank là một tổ chức tài chính phát triển quốc gia có nhiệm vụ thúc đẩy và phát triển ngành nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, giảm nghèo và tạo việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp ở Namibia.

Ngành nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và đóng góp thiết yếu vào việc tạo ra của cải quốc gia. Chính phủ Namibia đã đặt ra mục tiêu phát triển đầy tham vọng nhằm tăng sản lượng lương thực và cải thiện việc làm trong nước.

Để đạt được mục tiêu này, Agribank tập trung mạnh vào việc nâng cao năng suất nông nghiệp và sinh kế của các hộ gia đình nông thôn. Nhiệm vụ của nó là cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính toàn diện và đáng tin cậy cho cộng đồng nông nghiệp, đồng thời duy trì mức độ liêm chính và chuyên nghiệp cao.

Giải pháp quản lý tiền mặt:

Agribank cung cấp nhiều giải pháp quản lý tiền mặt giúp khách hàng giảm thiểu chi phí lãi ròng và tối đa hóa khả năng sinh lời từ tài sản tiền mặt. Điều này bao gồm thẻ kinh doanh Mastercard(r) và Quỹ được giữ, cho phép các thành viên kiếm lãi từ các khoản tiền trả trước tại Agribank.

Thu nhập ngoài lãi:

Khi lãi suất tăng lên, thu nhập ngoài lãi đã giảm, dẫn đến thu nhập từ phí thấp hơn. Tuy nhiên, thu nhập từ khoáng sản đã tăng lên do giá dầu cao hơn kéo dài và danh mục đầu tư kinh doanh nông nghiệp của chúng tôi tiếp tục tăng trưởng.

Chi phí ngoài lãi tăng, chủ yếu là do phí dịch vụ cho vay tăng do các chương trình nhóm của AgriBank tiếp tục mở rộng, cũng như phí bảo hiểm của Tập đoàn Bảo hiểm Hệ thống tín dụng trang trại cao hơn. Những chi phí này đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.